25
nov
2019
Höör
Hotel Marina Plaza
Kungstorget 6
Helsingborg, Sverige  25224
SwedenRotary Näringslivsnätverk Helsingborg: måndag 25 nov. 2019
= sista gången för i år

Välkommen till det nystartade Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg.

Mötestid: Normalt sista måndagen varje månad kl 12.15 - 13.30.

Plats: Restaurangen på Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg.

Pris: Pris som vanlig Rotary-lunch (120 SEK). Du betalar på plats med Swish.

 

Anmälan ska göras senast två dagar innan via mail
( rotary2390naringslivhbg@gmail.com )
eller anmälningssida på distriktets hemsida.

OBS ! Anmäl dig i god tid, max 40 platser !

För mer information inför varje event se Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg på LinkedIn och/eller Facebook.

Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna, samt medlemmar i Inner Wheel och Round Table. Ta gärna med vänner och kollegor som gäster.

Syfte:

Tanken med Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer, utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.

Om mötet:

Mötena utgår från en fast agenda med yrkesinriktning och näringslivsfokus. Ansvar för mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Lätt lunch serveras till självkostnadspris.

Agenda:

12.00  Välkomna och lunch

12.15  Mötet startar

12.20  Kort om nätverket - för nya deltagare

12.30  Personlig information på max 90 sekunder:
- Namn, klubbtillhörighet och företag
- Vad jag gör / kan bidra med
- Min utmaning / Jag söker / Jag behöver hjälp med

12:45  Gruppdiskussion om aktuellt ämne som presenteras av dagens mötesansvarige

13.00  Återsamling med gemensam diskussion och kort återkoppling

13.15  Mötet avslutas. Fortsatt mingel och diskussion fram till ca 13.45