Contact: Anna Palm
08
apr
2021
Höör
Sweden
Sweden

Senaste nytt om livsstil och hälsa.  Vi har detta möte digitalt, via Zoom, ihop med Rotary Hörby

Mai-Lis Hellénius berättar.
Hon är professor, författare, föreläsare och tidigare överläkare i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet.

Mai-Lis disputerade redan år 1995 vid Karolinska institutet, med en avhandling om hur man med råd om motion och bra mat kan förebygga hjärtkärlsjukdom.
Hon utnämndes 2006 till professor i allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention och med fokus på livsstil. 

Anmälan, och länk till mötet, skickas ut till våra medlemmar.