03
jun
2021
Höör
Sweden
Sweden

På torsdag 3 juni kl 18:30 har vi möte på Bosjökloster slott.
Vi äter middag, som Lena ordnar, och vi kopplar upp oss, via Zoom,
med St-Albans-klubben.
Inbjudan skickas till alla våra medlemmar.