18
feb
2021
Höör
Sweden
Sweden

Vi är med på ett digitalt möte hos Rotary Hörby
som startar kl. 19.00  (du ansluter via Zoom).

Tema för detta möte: Framtidsfullmakt.
 
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person,
som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden
inte längre kan ta hand om dem själv.